صفحه اصلی درباره ما تماس با ما نقشه سایت
 مارک ها :: تی سی ال (TCL)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر هر محصول، بر روی مدل یا عکس کولر گازی مورد نظر کلیک نمایید.

 تی سی ال (TCL)
تعداد بازدید : 51290
توضیحات : با ضمانتنامه گلزار تهویه -
مراکز فروش کولر گازی تی سی ال (TCL)
مراکز سرویس کولر گازی تی سی ال (TCL)


WWW.TCL.COM
مدل-TAC-9CHS/BKI مدل-TAC-9CHS/BKI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 9000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 20790000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-9GHS/BUI مدل-TAC-9GHS/BUI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 9000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 20130000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-12CHS/BKI مدل TAC-12CHS/BKI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 22550000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-12CHS/BUI مدل-TAC-12CHS/BUI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 21890000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-19CHS/BKI مدل-TAC-19CHS/BKI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 31350000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-19CHS/BUI مدل-TAC-19CHS/BUI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 30800000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-24CHS/BKI مدل-TAC-24CHS/BKI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 38390000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-24CHS/BUI مدل-TAC-24CHS/BUI            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 37400000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-9CHS/G مدل TAC-9CHS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 9000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 14080000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-09CHS/BG مدل TAC-09CHS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 9000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 14630000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-12CS/G مدل TAC-12CS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 15180000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-12CS/BG مدل TAC-12CS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 15620000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-12CHS/G مدل TAC-12CHS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 15950000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-12CHS/BG مدل TAC-12CHS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 16170000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-19CS/G مدل TAC-19CS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 19800000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-19CS/BG مدل TAC-19CS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 20130000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-19CHS/G مدل TAC-19CHS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 20900000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-19CHS/BG مدل TAC-19CHS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 21230000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-24CS/G مدل TAC-24CS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 23650000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-24CS/BG مدل TAC-24CS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 24750000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-24CHS/G مدل TAC-24CHS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 24750000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-24CHS/BG مدل TAC-24CHS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 25300000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-32CS/G مدل TAC-32CS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 32000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 29700000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل- TAC-32CS/BG مدل- TAC-32CS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 32000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 30250000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-32CHS/G مدل-TAC-32CHS/G            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 32000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 30800000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل-TAC-32CHS/BG مدل-TAC-32CHS/BG            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 32000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 32450000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-(9+9)CHS/G مدل TAC-(9+9)CHS/G            
نوع : اسپليت دو پانله دیواری
ظرفیت : 18000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 27500000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-(9+12)CHS/G مدل TAC-(9+12)CHS/G            
نوع : اسپليت دو پانله دیواری
ظرفیت : 21000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 29150000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-(12+12)CHS/G مدل TAC-(12+12)CHS/G            
نوع : اسپليت دو پانله دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 30800000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-24CHF/C مدل TAC-24CHF/C            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 31350000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-36CHF/CT مدل TAC-36CHF/CT            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 36000
نوع کمپرسور : اسکرال
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 40700000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-48CHF/C مدل TAC-48CHF/C            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 48000
نوع کمپرسور : اسکرال
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 51700000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۵مدل TAC-90FHER/U3 مدل TAC-90FHER/U3            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 90000
نوع کمپرسور : اسکرال
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 132000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۲/۲۹مدل TAC-14CHP/D مدل TAC-14CHP/D            
نوع : پرتابل
ظرفیت : 14000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : C
قیمت : 20000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۵/۲۶نام کاربری:  
کلمه عبور:  

اجنرال (OGENERAL) اجنرال (OGENERAL) گری (GREE) گری (GREE) میتسوبیشی الکتریک میتسوبیشی الکتریک دایکین(DAIKIN) دایکین(DAIKIN)
ال جی (LG) ال جی (LG) ایر جت (Air jet) ایر جت (Air jet) بوش (BOSCH) بوش (BOSCH) ایر جنرال ایر جنرال
تراست (TRUST) تراست (TRUST) توشیبا (TOSHIBA) توشیبا (TOSHIBA) یوتکث (UTEX) یوتکث (UTEX) آکایی(AKAI) آکایی(AKAI)
میتسوبیشی دایا میتسوبیشی دایا کریر (CARRIER) کریر (CARRIER) تاچی ایر تاچی ایر تولیپس(TULIPS) تولیپس(TULIPS)
سامسونگ سامسونگ پاناسونیک پاناسونیک زیمنس (SIEMENS) زیمنس (SIEMENS) لارس (Lares) لارس (Lares)
تی سی ال (TCL) تی سی ال (TCL) کن وود (KENWOOD) کن وود (KENWOOD) تک الکتریک تک الکتریک تکوود (TECHWOOD) تکوود (TECHWOOD)
هایسنس(HISENSE) هایسنس(HISENSE) مدیا (MIDEA) مدیا (MIDEA) آرچیلیک (ARCELIK) آرچیلیک (ARCELIK) لنکس (LENNOX) لنکس (LENNOX)
ویلمر(WILMER) ویلمر(WILMER) گالانز (GALANZ) گالانز (GALANZ) ای اس آر (ASR) ای اس آر (ASR) او ام جنرال (OMGENERAL) او ام جنرال (OMGENERAL)
هایر (Haier) هایر (Haier) کین الکتریک کین الکتریک مک کوی (McQuay) مک کوی (McQuay)
هر گونه کپی برداری و برداشت اطلاعات بدون مجوز کتبی از مدیریت سایت و بدون ذکر ماخذ، پیگرد قانونی دارد.
©Copyright 2008 - 2012 All right reserved. |  info@coolergazi.ir
طراحی و تولید توسط Radisan.com