صفحه اصلی درباره ما تماس با ما نقشه سایت
 مارک ها :: سامسونگ

جهت دریافت اطلاعات بیشتر هر محصول، بر روی مدل یا عکس کولر گازی مورد نظر کلیک نمایید.

 سامسونگ
تعداد بازدید : 74175
مراکز فروش کولر گازی سامسونگ
مراکز سرویس کولر گازی سامسونگ


www.samsung.com
مدل AQV10PS مدل AQV10PS            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 10000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 25900000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQV13PS مدل AQV13PS            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 13000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 28050000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQV19PS مدل AQV19PS            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 39500000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQV25PS مدل AQV25PS            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 25000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 46000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AS13UGP مدل AS13UGP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 13000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 17350000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ13UGP مدل AQ13UGP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 13000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 18750000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AS19UGP مدل AS19UGP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 23000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ19UGP مدل AQ19UGP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 25150000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AS25UGP مدل AS25UGP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 25000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 26350000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ25UGP مدل AQ25UGP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 25000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 27850000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AS13ESP مدل AS13ESP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 13000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 15750000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدلAQ13ESP مدلAQ13ESP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 13000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 21300000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدلAS19ESP مدلAS19ESP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 27000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ19ESP مدل AQ19ESP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 29750000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AS25ESP مدل AS25ESP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 25000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 29350000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ25ESP مدل AQ25ESP            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 25000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 31000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ13VB مدل AQ13VB            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 13000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 25250000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ19VB مدل AQ19VB            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 19000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 31900000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ25VB مدل AQ25VB            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 25000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 35250000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AS32UGB مدل AS32UGB            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 32000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 37000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AQ32UGB مدل AQ32UGB            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 32000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 38550000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AP50Q0AN AP50Q0AN            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 50000
نوع کمپرسور : اسکرال
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 60700000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AP50Q1AN AP50Q1AN            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 50000
نوع کمپرسور : اسکرال
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 64600000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷نام کاربری:  
کلمه عبور:  

اجنرال (OGENERAL) اجنرال (OGENERAL) توشیبا (TOSHIBA) توشیبا (TOSHIBA) بوش (BOSCH) بوش (BOSCH) دایکین(DAIKIN) دایکین(DAIKIN)
ال جی (LG) ال جی (LG) کریر (CARRIER) کریر (CARRIER) یوتکث (UTEX) یوتکث (UTEX) ایر جنرال ایر جنرال
تراست (TRUST) تراست (TRUST) پاناسونیک پاناسونیک تاچی ایر تاچی ایر آکایی(AKAI) آکایی(AKAI)
میتسوبیشی دایا میتسوبیشی دایا کن وود (KENWOOD) کن وود (KENWOOD) زیمنس (SIEMENS) زیمنس (SIEMENS) تولیپس(TULIPS) تولیپس(TULIPS)
سامسونگ سامسونگ مدیا (MIDEA) مدیا (MIDEA) تک الکتریک تک الکتریک لارس (Lares) لارس (Lares)
تی سی ال (TCL) تی سی ال (TCL) گالانز (GALANZ) گالانز (GALANZ) آرچیلیک (ARCELIK) آرچیلیک (ARCELIK) تکوود (TECHWOOD) تکوود (TECHWOOD)
هایسنس(HISENSE) هایسنس(HISENSE) کین الکتریک کین الکتریک ای اس آر (ASR) ای اس آر (ASR) لنکس (LENNOX) لنکس (LENNOX)
ویلمر(WILMER) ویلمر(WILMER) میتسوبیشی الکتریک میتسوبیشی الکتریک مک کوی (McQuay) مک کوی (McQuay) او ام جنرال (OMGENERAL) او ام جنرال (OMGENERAL)
گری (GREE) گری (GREE)
هر گونه کپی برداری و برداشت اطلاعات بدون مجوز کتبی از مدیریت سایت و بدون ذکر ماخذ، پیگرد قانونی دارد.
©Copyright 2008 - 2012 All right reserved. |  info@coolergazi.ir
طراحی و تولید توسط Radisan.com