صفحه اصلی درباره ما تماس با ما نقشه سایت
 مارک ها :: هایسنس(HISENSE)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر هر محصول، بر روی مدل یا عکس کولر گازی مورد نظر کلیک نمایید.

 هایسنس(HISENSE)
تعداد بازدید : 67107
مراکز فروش کولر گازی هایسنس(HISENSE)
مراکز سرویس کولر گازی هایسنس(HISENSE)


www.hisense.com
مدل HI-09HVL مدل HI-09HVL            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 9000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 16940000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HI-12HVL مدل HI-12HVL            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 18810000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HI-18HVL مدل HI-18HVL            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 18000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 26400000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HI-24HVL مدل HI-24HVL            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 31350000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HI-30HVQ مدل HI-30HVQ            
نوع : اسپلیت تک پانل دیواری اینورتر
ظرفیت : 30000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 46200000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل AM 09+12 HR مدل AM 09+12 HR            
نوع : اسپليت دو پانله دیواری
ظرفیت : 21000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 24200000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-12CVQ مدل HS-12CVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 13696000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-18CVQ مدل HS-18CVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 18000
نوع کمپرسور : پیستونی
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 21400000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-24CVQ مدل HS-24CVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : پیستونی
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 24610000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-09HVQ مدل HS-09HVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 9000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 12305000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-12HVQ مدل HS-12HVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 12000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 14231000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-18HVQ مدل HS-18HVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 18000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 18297000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-24HVQ مدل HS-24HVQ            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 22470000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-30CUHN مدل HS-30CUHN            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 30000
نوع کمپرسور : پیستونی
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : فقط سرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 33170000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HS-30HUHN مدل HS-30HUHN            
نوع : اسپليت تک پانل دیواری
ظرفیت : 30000
نوع کمپرسور : پیستونی
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 33705000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷مدل HF-45HFL مدل HF-45HFL            
نوع : اسپيليت ایستاده
ظرفیت : 45000
نوع کمپرسور : اسکرال
شرایط آب و هوایی : تروپیکال (T3)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : B
قیمت : 47300000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUC-18UX4SAA AUC-18UX4SAA            
نوع : اسپليت کاستی چهار طرفه
ظرفیت : 18000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 39000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUC-24UX4SEA AUC-24UX4SEA            
نوع : اسپليت کاستی چهار طرفه
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 44000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUC-36UX4SEA AUC-36UX4SEA            
نوع : اسپليت کاستی چهار طرفه
ظرفیت : 36000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 59000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUC-48UX4SFA AUC-48UX4SFA            
نوع : اسپليت کاستی چهار طرفه
ظرفیت : 48000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 76000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUC-60UX4SFA AUC-60UX4SFA            
نوع : اسپليت کاستی چهار طرفه
ظرفیت : 60000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 83500000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUD-18UX4SKL AUD-18UX4SKL            
نوع : اسپليت کانالی سقفی
ظرفیت : 18000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 37500000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUD-24UX4SLH AUD-24UX4SLH            
نوع : اسپليت کانالی سقفی
ظرفیت : 24000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 42500000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUD-36UX4SMH AUD-36UX4SMH            
نوع : اسپليت کانالی سقفی
ظرفیت : 36000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 57000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUD-48UX4SHH AUD-48UX4SHH            
نوع : اسپليت کانالی سقفی
ظرفیت : 48000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 73000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷AUD-60UX4SHH AUD-60UX4SHH            
نوع : اسپليت کانالی سقفی
ظرفیت : 60000
نوع کمپرسور : روتاری
شرایط آب و هوایی : معتدله (T1)
نوع استفاده : سرمایشی و گرمایشی
برچسب انرژی : A
قیمت : 80000000 ریال
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲/۶/۲۷نام کاربری:  
کلمه عبور:  

اجنرال (OGENERAL) اجنرال (OGENERAL) توشیبا (TOSHIBA) توشیبا (TOSHIBA) بوش (BOSCH) بوش (BOSCH) دایکین(DAIKIN) دایکین(DAIKIN)
ال جی (LG) ال جی (LG) کریر (CARRIER) کریر (CARRIER) یوتکث (UTEX) یوتکث (UTEX) ایر جنرال ایر جنرال
تراست (TRUST) تراست (TRUST) پاناسونیک پاناسونیک تاچی ایر تاچی ایر آکایی(AKAI) آکایی(AKAI)
میتسوبیشی دایا میتسوبیشی دایا کن وود (KENWOOD) کن وود (KENWOOD) زیمنس (SIEMENS) زیمنس (SIEMENS) تولیپس(TULIPS) تولیپس(TULIPS)
سامسونگ سامسونگ مدیا (MIDEA) مدیا (MIDEA) تک الکتریک تک الکتریک لارس (Lares) لارس (Lares)
تی سی ال (TCL) تی سی ال (TCL) گالانز (GALANZ) گالانز (GALANZ) آرچیلیک (ARCELIK) آرچیلیک (ARCELIK) تکوود (TECHWOOD) تکوود (TECHWOOD)
هایسنس(HISENSE) هایسنس(HISENSE) کین الکتریک کین الکتریک ای اس آر (ASR) ای اس آر (ASR) لنکس (LENNOX) لنکس (LENNOX)
ویلمر(WILMER) ویلمر(WILMER) میتسوبیشی الکتریک میتسوبیشی الکتریک مک کوی (McQuay) مک کوی (McQuay) او ام جنرال (OMGENERAL) او ام جنرال (OMGENERAL)
گری (GREE) گری (GREE)
هر گونه کپی برداری و برداشت اطلاعات بدون مجوز کتبی از مدیریت سایت و بدون ذکر ماخذ، پیگرد قانونی دارد.
©Copyright 2008 - 2012 All right reserved. |  info@coolergazi.ir
طراحی و تولید توسط Radisan.com